Модел ФБ-60

Корица от снимка и структурна кожа

Корицата впечатлява със структурна кожа по избор
и елегантен вертикален панел със снимка
Цена на корицата 41 лв

  
   

Първото число означава хоризонтален размер, а второто - вертикален!  

Размер на книгата Файлове за тялото Размер на файла за корицата
40х40 см 805х405 мм 180х440 мм
35х35 см 705х355 мм 170х390 мм
45х30 см 905х305 мм 180х360 мм
40х30 см 805х305 мм 180х360 мм
30х30 см 605х305 мм 150х360 мм
30х25 см 605х254 мм 150х290 мм
25х25 см 505х254 мм 130х290 мм

Снимката на корицата се подгъва зад панела и се губят 20-25 мм от всички страни.

В процеса на изравняване на книжното тяло се изрязват 
по вертикалата по 3 - 5 mm и по хоризонталата 5 - 10 мм от разгъвите. 
Моля, не поставяйте сюжетно важни елементи по краищата.